Контакт Информации

ДПП "PROMES" Доо Увоз - Извоз
Улица Перо Наков бб, п.фах 14
1040 Скопје, Македонија

Телефон: +389 (2) 2550-880
Факс: +389 (2) 2550-881

Сектор за набавка
+389 (2) 2581-526
+389 (2) 2581-527

Маркетинг Сектор
Големопродажба:  +389 (2) 2581-529
Малопродажба:  +389 (2) 2581-524

Правна служба & Човечки Ресурси
+389 (2) 2581-528

Email: promes@promes.com.mk
Web: www.promes.com.mk

 
Контакт Форма

Почитувани посетители, Ве молиме користете го овој формулар за испраќање на сите Ваши желби, предлози, сугестии и коментари.
Вашето ценето мислење ќе биде земено во предвид во сите наши понатамошни акции.

Име:  
Презиме:  
Град:  
Адреса:  
Телефон:  
Email:  
Вашата Порака:  

  

* Формава директно се прака во адресата promes@promes.com.mk