Дистрибуција

Во однос на начинот на пласирање на своето производство Промес употребува неколку дистрибутивни канали:

 • Преку сопствена малопродажна мрежа како специјализарни деликатесни продавници низ Македонија - 33 малопродажни објекти
 • Низ големите ланци ма маркети (Тинекс, Рамстор, Туш, Веро, Жито Маркети како и голем број локални супермаркети преку овластени преставници за определен регион од Македонија во локалните малопродажни мрежи)
 • Производите на Промес се продаваат и во најголемите ланци на маркети во Србија и Албанија
 • И преку трговски преставници - дистрибутери во над 800 угостителски објекти во Македонија.
Дистрибуцијата на производите се врши со сопствен возен парк. Возниот парк е современ и опремен со најсовремени разладни уреди кои озовможуваат производите секогаш да се доствуваат во исправна состојба до крајната дестинација.
 
 
Промес деликатеси и месари

Притиснете во еден од градовите покажани во карта, за да ги добиете соодветните информациите
 
  Струмица   Тетово   Скопје   Кичево   Прилеп   Битола   Охрид   Свети Николе   Штип   Кочани   Виница   Радовиш   Гевгелија   Куманово