Лојална Картичка

ПРОМЕС Лојална Картичка е привелегија за секој посетител во малопродажните објекти на ПРОМЕС. Се добива едноставно и лесно, единствен услов е да се пополни формуларот кој се добива на каса во сите малопродажни објекти на Промес.

Идејата на оваа картичка е да ги награди сите потрошувачи на Промес за нивната лојалност. За таа цел секој месец сите оние кои имаат Промес Лојална Картичка имаат можност во сите 30 малопродажни објекти на Промес низ Македонија да набавуваат определена група на производи со попуст. А за оние најлојалните Промес секогаш има дополнителни изненадувања со цел да ја награди нивната верност.

Промес е Вашиот ОДЛИЧЕН ИЗБОР!


Лојална Картичка, е верен пријател на секое семејство, таа го чува вашиот домашен буџет. Со Лојална Картичка можете секој месец да купувате голема група на производи во малопродажните објекти на Промес ширум Македонија со голем попуст. Ем богата трпеза, ем заштеда. Лојална Картичка е плус за сите!